Home

44 img Kalki

 

LORD SHIVA SAID KALKI WAS RAMA, KRISHNA & VIVEKANANDA WRITTEN BY AGASTYA MAHARSHI.

ഭഗവാന്‍ ശിവന്‍ അറിയിച്ചു: കല്‍കി രാമനും കൃഷ്ണനും വിവേകാനന്ദനുമായി അവതരിച്ചിരുന്നു-അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്

 

Kalki: Now in India. Historical Evidences from Ancient Nadi Palm Leaves. Parvathi-Parameswar Divine Conversation.

Important Aadi Tamil stanzas with English translation and subtitle. Parvathi-Parameswar divine conversation about Kalki Avatar. Original Sanskrit palm leaves was written by Agasthya Maharshi. This is the Mahashiva Nadi Sukshmal Sukshmam chapter (Devarahasya Kandom) Palm Leaves of Kalki: Total stanzas: 30, total lines: 120, total words: 360. Address: KALKIPURI, Edavannappara, Malappuram(Dt.)-673645, Kerala, India. Ph: 0483 2108585, E-mail: kalki@kalkipuri.com, Web: www.kalki.me.

Nadi Reader: Sri. Tirunjanam. English translator: Sri. Balasubramanyam. This Video recorded on 16th Nov 2004 at the Nadi Office of A. Sivasamy, S/o V.S.Arulsiva Arumugam, Vaitheeswaran Koil, Nagai (Dt), Tamil Nadu, India.

Kalki: Now in India. Divinity Proved in Astrology in 2003.

Important Divine Decision (Deva Vidhi). English Translation.


Malayalam with English subtitle. Swarnaprashnam held on 7th & 8th April 2003 and Thamboolaprashnam held on 20th June 2003.

Main Astrologer (Daivangnan): Thanur Preman Panicker [Secretary-Malappuram (Dt.), Kerala Ganaka Kanisha Sabha (KGKS)].
Astrologers: Panambra Sashidhara Panicker and Sathyapalan Panicker.

2003 ഏപ്രില്‍ 7നും 8നും നടത്തിയ സ്വര്‍ണ്ണപ്രശ്നത്തിന്റേയും 2003 ജൂണ്‍ 20ന് നടത്തിയ താംബൂലപ്രശ്നത്തിന്റേയും പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ . ദൈവജ്ഞന്‍ . താനൂര്‍ പ്രേമന്‍ പണിക്കര്‍ [കേരള ഗണക കണിശ സഭയുടെ (KGKS) മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി]. ജ്യോത്സ്യര്‍ : പാണമ്പ്ര ശശിധരന്‍ പണിക്കര്‍ , സത്യപാലന്‍ പണിക്കര്‍ .


15 img
KALKIPURI

Temple Opening: 3am-10pm.
Edavannappara, Malappuram(Dt.)-673645, Kerala, India.
Ph: 0483 2108585, E-mail: kalki@kalkipuri.com. Web: www.kalkipuri.com | www.kalki.me

Kalkipuri Temple Idol Installation Day : Vrishchik Swathi (15th Lunar asterism)- between November and December.

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാദിനം : വൃശ്ചിക ചോതി.

Idol : Shivalingam in Krishnashila (black granite/basalt) is installed by Kalki. This Temple is situated in Kalkipuri (with a plot extension of 58.472 cents) owned by Kalki in the birth place. The building permit for dome construction was obtained on 7th March 2013. Insect free bronze oil lamp (Design Patent No.225592) is used in the Temple.

No offerings (Vazhipadukal) in the Temple. Only one Bhandaram (repository/treasury). Devotees can come and pray in silence. No circumambulation (Pradakshinam- walk round a temple). Oil, camphor, ashes, flowers, garland etc. are not received. Pooja is not done for anybody. Irrespective of caste, religion, sex, age and  nativity devotees can come with cleanliness and pray. Donations are not received. DD, MO, Cheque etc. shall not be accepted.

Image of Kalki gives Humble salutations to the Supreme Genetic Authority Lord Brahma, the Supreme Organizing Authority and the Supreme Preceptor Lord Parameswar Shiva, the Supreme Protection Authority Lord Mahavishnu [for Genetic. Organize. Protect (G.O.P.)] existing in Jyothirmandal (the most important Luminary) Brahmaloka, Shivaloka and Vishnuloka in the light form (Prakashaswaroopa – not made of five elements) with  limitless eternal divinity (Swayamboo Chaithanya) to sustain as per the law, Equilibrium allowed by Sarvam (The Whole, Parabrahma). Sarvam exists as creation by self as per the law, equilibrium. Sarvam exists as One that which is all, complete (perfect), independent and the supreme authority.

“Humble salutations to the Supreme Genetic Authority Lord Brahma, the Supreme Organizing Authority and the Supreme Preceptor Lord Parameswar Shiva, the Supreme Protection Authority Lord Mahavishnu [for Genetic. Organize. Protect (G.O.P.)] existing in Jyothirmandal (the most important Luminary) Brahmaloka, Shivaloka and Vishnuloka in the light form (Prakashaswaroopa – not made of five elements) with  limitless eternal divinity (Swayamboo Chaithanya) to sustain as per the law, Equilibrium allowed by Sarvam (The Whole, Parabrahma). Sarvam exists as creation by self as per the law, equilibrium. Sarvam exists as One that which is all, complete (perfect), independent and the supreme authority.” Kalki

image of Kalki says original photos of Lord brahma, Shiva, Vishnu existing in the lightform in Brahma loka, Shiva loka, Vishnu loka are not available here now.

“Original latest photos in the Light Form (Prakashaswaroopa- not made of five elements) of the Supreme Genetic Authority Lord Brahma, the Supreme Organizing Authority and the Supreme Preceptor Lord Parameswar Shiva, the Supreme Protection Authority Lord Mahavishnu [for Genetic. Organize. Protect. (G.O.P.)] existing in Jyothirmandal (most important Luminary) Brahmaloka, Shivaloka and Vishnuloka are not available here now.” Kalki

64 img Kalki

In 2003, during the construction of the Dome of Kalkipuri Temple, one family member (elder son of father’s second elder brother) tried to grab and got a stay order from the court with a fabricated document (No. 1720/2001) to prevent the Kalkipuri Temple dome work. On 16th Aug 2008, Kalki won the case [Nos. 123/2003 & 26/2007(206/2003)]. The total extension of Kalkipuri plot is only 58.472 cents. On 7th March 2013 obtained the building permit for the Dome construction of Kalkipuri Temple.

Kalkipuri


വിഗ്രഹം: കല്‍കി പ്രതിഷ്ഠിച്ച കൃഷ്ണശിലയിലുള്ള ശിവലിംഗം. ജന്മദേശത്തെ കല്‍കിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുമുള്ള കല്‍കിപുരി എന്ന സ്ഥലത്താണീ (58.472 സെന്റ്) ക്ഷേത്രം. താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്‌ 2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് ലഭിച്ചു. പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള ഓട്ടുവിളക്കാണ് (Design Patent No.225592) ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടുകളില്ല. ഒരു ഭണ്ഡാരംമാത്രം. ശാന്തമായി തൊഴുത് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകാം. പ്രദക്ഷിണമില്ല. എണ്ണ, കര്‍പ്പൂരം, ഭസ്മം, മാല, പൂവ്‌ മുതലായവ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതല്ല. ആര്‍ക്കും പൂജ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതല്ല.

ജാതി-മത-ലിംഗ-പ്രായ-ദേശ ഭേദമന്യേ വൃത്തിയോടെ ഭക്തര്‍ക്കും വിശ്വാസികള്‍ക്കും ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് തൊഴുത് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകാം.

സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഡിഡി, എംഒ, ചെക്ക് മുതലായവ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതല്ല.

53 img Kalki

 

20A img Kalki

63 img Kalki

2003ല്‍ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനിടയില്‍ കല്‍കിയുടെ അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൂത്തമകനും സംഘവും ആസൂത്രിതമായി കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി (ആധാരം നമ്പര്‍: 1720/2001) കോടതിയില്‍നിന്നും താല്‍ക്കാലിക സ്റ്റേ നേടി കല്‍കിപുരിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍  [123/2003 & 26/2007 (206/2003)] 2008 ആഗസ്ത് 16ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു. കല്‍കിപുരിയുടെ ആകെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 58.472 സെന്റ് മാത്രം. 2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണാനുമതി ലഭിച്ചു.

59 img Kalki

14A img

101 img

51 img Kalki