കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം

Kalki with Amma at Kalkipuri Temple on 24 May 2019

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: ദേവങ്കലേയ്ക്ക് ഭക്തര്‍ നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന, ജാതി മത സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രായ ദേശ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ഭാരതത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ക്ഷേത്രം.

  1. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ഘടന : ശ്രീകോവില്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനാ മണ്ഡപം, 18 പടികള്‍.
  2. നട തുറക്കല്‍ : പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതല്‍ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ (3 AM to 10 PM)
  3. മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:
  4. ആരാധനാ ദേവന്മാര്‍ : ബ്രഹ്മദേവ-ശിവദേവ-വിഷ്ണുദേവ.
  5. സ്ഥാപകന്‍ : Kalki
  6. സ്ഥാപിതം : 2001 ഏപ്രില്‍ 18
  7. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് : ജന്മദേശത്ത്.
  8. ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ : അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവ – പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യ സംഭാഷണം.
  9. ചൈതന്യം ജ്യോതിഷത്തില്‍2 തെളിഞ്ഞു : 2003 ഏപ്രില്‍ 7നും 8 നും നടത്തിയ സ്വര്‍ണപ്രശ്നത്തിലേയും 2003 ജൂണ്‍ 20 ന് നടത്തിയ താംബൂല പ്രശ്നത്തിലേയും കല്‍കിയില്‍ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവചൈതന്യം സംബന്ധിച്ച വിധികള്‍.
  10. പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള വിളക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Insect Free Oil Lamp (Patent Pending. Regd. Design Patent Nos.225592 & 301639. Also Also, Direction Control for Hanging Oil Lamp is design patent protected.) is used in the temple. Inventor: Kalki.].

ക്ഷേത്രത്തില്‍ പുകവലി പാടില്ല. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്ര കോമ്പൌണ്ടില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്.


How to Use Kalkipuri Insect Free Oil Lamps. Part-1


Kalkipuri Insect Free Oil Lamps-1

Kalkipuri Products


Kalkipuri Temple


ഹൈന്ദവം എന്നും സനാതന ധര്‍മം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.”

– കല്‍കി


മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:


Kalki with Amma at Kalkipuri Temple on 12 Jun 2019


കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2001 to 2017

Kalkipuri Temple: 2001 to 2017