കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: ദേവങ്കലേയ്ക്ക് ഭക്തര്‍ നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന, ജാതി മത സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രായ ദേശ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ഭാരതത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ക്ഷേത്രം.

  1. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ഘടന : ശ്രീകോവില്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനാ മണ്ഡപം, 18 പടികള്‍.
  2. നട തുറക്കല്‍ : പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതല്‍ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ (3 AM to 10 PM)
  3. മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:
  4. ആരാധനാ ദേവന്മാര്‍ : ബ്രഹ്മദേവനും,  ശിവദേവനും വിഷ്ണുദേവനും.
  5. സ്ഥാപകന്‍ : Kalki
  6. സ്ഥാപിതം : 2001 ഏപ്രില്‍ 18
  7. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് : ജന്മദേശത്ത്.
  8. ദേവസംബന്ധ തെളിവുകള്‍ : അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവ – പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യ സംഭാഷണം. 2003 ഏപ്രില്‍ 7നും 8 നും നടത്തിയ സ്വര്‍ണപ്രശ്നത്തിലേയും 2003 ജൂണ്‍ 20 ന് നടത്തിയ താംബൂല പ്രശ്നത്തിലേയും കല്‍കിയില്‍ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവചൈതന്യം സംബന്ധിച്ച വിധികള്‍.
  9. പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള വിളക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Insect Free Oil Lamp (Patent Protected. Application No. 201841003006. International Application No. PCT/IN2019/050054. Design Patent Protected. Old Model Design Patent No.225592) is used in the temple. Inventor: Kalki.].

ക്ഷേത്രത്തില്‍ പുകവലി പാടില്ല. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്ര കോമ്പൌണ്ടില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്.ഹൈന്ദവം എന്നും സനാതന ധര്‍മം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.”

– കല്‍കി


Kalkipuri Temple photos 2019

Kalkipuri Temple is situated in the birth place of Kalki, Edavannappara, Malappuram Dt., Kerala, India. Devotees can come and pray only with good intention without any discrimination like caste, religion etc..


മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:


കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2001 to 2017

Kalkipuri Temple: 2001 to 2017


Read More : കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങള്‍