കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം

Kalki with Amma at Kalkipuri Temple on 24 May 2019

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: ദേവങ്കലേയ്ക്ക് ഭക്തര്‍ നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന, ജാതി മത സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രായ ദേശ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത ഭാരതത്തിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ക്ഷേത്രം.

  1. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ഘടന : ശ്രീകോവില്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനാ മണ്ഡപം, 18 പടികള്‍.
  2. നട തുറക്കല്‍ : പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതല്‍ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ (3 AM to 10 PM)
  3. മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:
  4. ആരാധനാ ദേവന്മാര്‍ : ബ്രഹ്മദേവനും,  ശിവദേവനും വിഷ്ണുദേവനും.
  5. സ്ഥാപകന്‍ : Kalki
  6. സ്ഥാപിതം : 2001 ഏപ്രില്‍ 18
  7. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് : ജന്മദേശത്ത്.
  8. ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ : അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവ – പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യ സംഭാഷണം.
  9. ചൈതന്യം ജ്യോതിഷത്തില്‍2 തെളിഞ്ഞു : 2003 ഏപ്രില്‍ 7നും 8 നും നടത്തിയ സ്വര്‍ണപ്രശ്നത്തിലേയും 2003 ജൂണ്‍ 20 ന് നടത്തിയ താംബൂല പ്രശ്നത്തിലേയും കല്‍കിയില്‍ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവചൈതന്യം സംബന്ധിച്ച വിധികള്‍.
  10. പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള വിളക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് [Insect Free Oil Lamp (Patent Pending. Regd. Design Patent Nos.225592 & 301639. Also Also, Direction Control for Hanging Oil Lamp is design patent protected.) is used in the temple. Inventor: Kalki.].

ക്ഷേത്രത്തില്‍ പുകവലി പാടില്ല. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്ര കോമ്പൌണ്ടില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്.


How to Use Kalkipuri Insect Free Oil Lamps. Part-1

How to Use Kalkipuri Insect Free Oil Lamps. Part-1

How to Use Kalkipuri Insect Free Oil Lamps. Part-1.

Impure oil due to fall of insects is not suitable for worships and its solution is #Insect_Free_Oil_Lamp. – #Kalki. kalkipuri.com.

#Kalkipuri_Insect_Free_Oil_Lamp. #Patent Pending & #Design_Patent Protected.
#അടപ്പുള്ള_വിളക്കുകള്‍: ആരാധനക്ക് പ്രാണികള്‍ വീണ് ശവങ്ങളായി എണ്ണ അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുന്നതിന് – #കല്കി.

Wick Hole Caps are used when only two wicks are in use which acts as a shutter to prevent fall of insects into oil through the unused wick holes.

Wick Hole Cap: രണ്ട് തിരി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് തിരികളുടെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പ്രാണികള്‍ എണ്ണയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു.

Kalkipuri, Edavannappara, Malappuram(Dt.)-673645, Kerala, India. Ph: +91 4832724372. #KalkipuriTemple

Posted by Kalkipuri on Thursday, May 2, 2019


ഹൈന്ദവം എന്നും സനാതന ധര്‍മം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.”

– കല്‍കി


Kalkipuri Temple ml


മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:


Kalki with Amma at Kalkipuri Temple on 12 Jun 2019


കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2001 to 2017

Kalkipuri Temple: 2001 to 2017


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!